Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
名前
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
国籍
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
既婚
Har en man eller en hustru
미망인
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil