Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
미망인
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
Asilo (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
Scuola Superiore (solo in UK)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
Università
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil