Hindi | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
नाम
Den sökandes tilltalsnamn
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
जन्म दिन
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
जन्म स्थान
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
राष्ट्र
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
वैवाहिक स्थिति
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
अविवाहित
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
विवाहित
Har en man eller en hustru
미망인
विधुर/विधवा
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
पता
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
टेलीफोन नंबर
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
ई-मेल
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
वेबसाईट
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
विद्यालय
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
विद्यालय
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
महाविद्यालय
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
विश्वविद्यालय
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
बालवाड़ी
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
महाविद्यालय
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
विश्वविद्यालय
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
... में अनुभव
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
... में प्रशिक्षुता
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
... में अवैतनिक काम
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
कंप्यूटर में साक्षर
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM से परिचित
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil