Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

이름
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
생년월일
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
출생지
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
국적
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
결혼 여부
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
미혼
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
기혼
Married
Har en man eller en hustru
미망인
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
주소
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
전화
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
이메일 (E mail)
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
웹 사이트
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
초등학교
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
중학교
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
고등학교
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
대학교
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
유아 학교
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
초등학교
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
중등학교
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
대학교
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
...에서의 업무 경력
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
...에서 인턴쉽
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
..에서의 봉사활동
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
컴퓨터 사용 능력이 있는
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAM 사용 능력
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
현재 ... 면허증 소지자
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil