Thailändska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
ชื่อขึ้นต้น
Den sökandes tilltalsnamn
นามสกุล
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
วันเกิด
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
สถานที่เกิด
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
สัญชาติ
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
สถานะแต่งงาน
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
โสด
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
แต่งงานแล้ว
Har en man eller en hustru
丧偶
เป็นหม้าย
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
ที่อยู่
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
หมายเลขโทรศัพท์
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
อีเมล
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
เว็บไซต์
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
โรงเรียนประถม
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
โรงเรียนมัธยมต้น
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
โรงเรียนมัธยมปลาย
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
มหาวิทยาลัย
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
โรงเรียนสอนทารก
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
การศึกษาสายวิชาชีพ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
มหาวิทยาลัย
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
การฝึกงานที่...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
งานอาสาสมัครที่...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil