Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
국적
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
기혼
Har en man eller en hustru
丧偶
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
유아 학교
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
초등학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
식스-폼 컬리지
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
대학교
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil