Hindi | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
नाम
Den sökandes tilltalsnamn
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
जन्म दिन
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
जन्म स्थान
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
राष्ट्र
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
वैवाहिक स्थिति
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
अविवाहित
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
विवाहित
Har en man eller en hustru
丧偶
विधुर/विधवा
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
पता
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
टेलीफोन नंबर
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
ई-मेल
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
वेबसाईट
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
विद्यालय
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
विद्यालय
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
महाविद्यालय
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
विश्वविद्यालय
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
बालवाड़ी
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
विद्यालय
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
महाविद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
विश्वविद्यालय
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
... में अनुभव
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
... में प्रशिक्षुता
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
... में अवैतनिक काम
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
कंप्यूटर में साक्षर
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM से परिचित
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil