Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名字
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
生日
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
婚姻状况
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
单身
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
已婚
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
丧偶
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
地址
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
电话
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
电子邮箱
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
网址
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
初中
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高中
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
托儿所
Νηπιαγωγείο
Svenska barnomsorgen innan skolgång
幼儿学校
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学
Γυμνάσιο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
高等中学
Λύκειο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
在...的工作经历
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
在...的实习经历
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
在...的志愿者服务工作
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

良好的书面和口语表达能力
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
流利的书面和口语表达能力
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
通晓计算机技能
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
出色的交流/谈判/表达能力
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
熟悉CAD/CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
目前持有...驾驶执照
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil