Tyska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Vorname
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Nachname
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Geburtsdatum
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Geburtsort
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Staatsangehörigkeit
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Familienstand
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
ledig
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
verheiratet
Har en man eller en hustru
独身
verwitwet
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Grundschule
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Mittelstufenschule
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Oberstufenschule
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Hochschule
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Vorschule
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Grundschule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
weiterführende Schule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Oberstufenkolleg
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Universität
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Arbeitserfahrung bei...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikum bei...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... fließend in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
gute Computer-Kenntnisse
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Kenntnisse in CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Führerschein Klasse...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil