Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Gift
Har en man eller en hustru
独身
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Dagis
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Förskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Gymnasiet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Skola för elever i sixth form
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil