Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
独身
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil