Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Casado(a)
Har en man eller en hustru
独身
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil