Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Gehuwd
Har en man eller en hustru
独身
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil