Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
名字
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
国籍
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
已婚
Har en man eller en hustru
独身
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil