Hindi | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
नाम
Den sökandes tilltalsnamn
名字
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
जन्म दिन
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
जन्म स्थान
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
राष्ट्र
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
वैवाहिक स्थिति
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
अविवाहित
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
विवाहित
Har en man eller en hustru
独身
विधुर/विधवा
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
पता
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
टेलीफोन नंबर
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
ई-मेल
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
वेबसाईट
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
विद्यालय
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
विद्यालय
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
महाविद्यालय
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
विश्वविद्यालय
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
बालवाड़ी
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
महाविद्यालय
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
विश्वविद्यालय
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
... में अनुभव
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
... में प्रशिक्षुता
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
... में अवैतनिक काम
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
कंप्यूटर में साक्षर
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
CAD / CAM से परिचित
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil