Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Marié(e)
Har en man eller en hustru
独身
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil