Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

名前
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
名字
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
誕生日
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
出生地
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
国籍
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
配偶者の有無
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
独身
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
既婚
Married
Har en man eller en hustru
独身
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
現住所
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
電話番号
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
メールアドレス
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
ウェブサイト
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
小学校
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
中学校
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
高等学校
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
大学
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
幼児学校
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
小学校
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
中学校
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
シックス・フォーム・カレッジ
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
大学
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
・・・・で働いた経験があります。
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
・・・・でのインターンシップを行いました。
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
パソコンを使いこなせます。
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD/ CAMの知識
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
・・・・の免許を保有しています。
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil