Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Evli
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil