Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Gift
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Dagis
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Förskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Gymnasiet
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Skola för elever i sixth form
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil