Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil