Rumänska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Prenume
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Nume
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Data naşterii
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Locul naşterii
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Naţionalitate
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Stare civilă
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Necăsătorit
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Căsătorit
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Văduv
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Gimnaziu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Colegiu (la noi facultate)
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Grădiniţa (echivalent)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Ciclul primar
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Gimnaziu
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Experiență de lucru la...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Internship/practică la...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Voluntariat la...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Cunoștințe PC.
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil