Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Casado(a)
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Escola Infantil
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Ensino Fundamental
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Universidade
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil