Polska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Imię
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Nazwisko
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Data urodzenia
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Miejsce urodzenia
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Obywatelstwo
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Stan cywilny
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Kawaler/Panna
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Żonaty/Zamężna
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Wdowiec/Wdowa
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adres/Miejsce zamieszkania
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Numer telefonu
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Strona www
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Szkoła Podstawowa
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Gimnazjum
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Kolegium
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Zerówka
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Szkoła średnia
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Uniwersytet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Doświadczenie zawodowe w...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Praktyka w...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Wolontariat w...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Biegłość w obsłudze komputera
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil