Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Gehuwd
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Kleuterschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Basisschool
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Universiteit
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil