Koreanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
이름
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
생년월일
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
출생지
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
국적
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
결혼 여부
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
미혼
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
기혼
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
미망인
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
주소
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
전화
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
이메일 (E mail)
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
웹 사이트
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
초등학교
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
중학교
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
고등학교
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
대학교
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
유아 학교
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
초등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
중등학교
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
식스-폼 컬리지
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
대학교
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
...에서의 업무 경력
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
...에서 인턴쉽
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
..에서의 봉사활동
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
컴퓨터 사용 능력이 있는
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
현재 ... 면허증 소지자
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil