Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
既婚
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
幼児学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
小学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
シックス・フォーム・カレッジ
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil