Hindi | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
नाम
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
जन्म दिन
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
जन्म स्थान
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
राष्ट्र
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
वैवाहिक स्थिति
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
अविवाहित
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
विवाहित
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
विधुर/विधवा
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
पता
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
टेलीफोन नंबर
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
ई-मेल
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
वेबसाईट
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
विद्यालय
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
विद्यालय
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
महाविद्यालय
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
विश्वविद्यालय
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
बालवाड़ी
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
विद्यालय
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
महाविद्यालय
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
विश्वविद्यालय
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
... में अनुभव
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
... में प्रशिक्षुता
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
... में अवैतनिक काम
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
कंप्यूटर में साक्षर
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD / CAM से परिचित
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil