Grekiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Όνομα
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Ημερομηνία γέννησης
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Τόπος Γέννησης
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Οικογενειακή Κατάσταση
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Ελεύθερος/η
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Παντρεμένος/η
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
χήρος/α
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Διεύθυνση
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Τηλέφωνο
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Ιστοσελίδα
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Δημοτικό Σχολείο
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Γυμνάσιο
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Λύκειο
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Πανεπιστήμιο
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Νηπιαγωγείο
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Νηπιαγωγείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Δημοτικό Σχολείο
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Γυμνάσιο
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Λύκειο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Εργασιακή εμπειρία για...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Πρακτική άσκηση για...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Εθελοντική εργασία για...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Άδεια οδήγησης τύπου...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil