Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Marié(e)
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Classe préparatoire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
École primaire
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Lycée
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Université
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil