Esperanto | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Antaŭnomo
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Familinomo
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Naskiĝdato
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Naskiĝejo
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Ŝtataneco
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Edzecostato
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Senedza
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Edziĝinta
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Vidvo/vidvino
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adreso
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefonnumero
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
Retpoŝto
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Retpaĝaro
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Malalta lernejo
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Gimnazio
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Liceo
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Kolegio
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Infanejo
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Malalta lernejo
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Meza lernejo
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Gimnazio
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Liceo
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Labora sperto ĉe...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Staĝo ĉe...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Volontula laboro ĉe...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Legoscia en komputilo
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Kondukpermesilo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil