Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Married
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil