Danska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Nome
Fornavn
Den sökandes tilltalsnamn
Cognome
Efternavn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Data di nascita
Fødselsdato
Den sökandes födelsedatum och -år
Luogo di nascita
Fødselssted
Namnet på stället där den sökande föddes
Nazionalità
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Stato Civile
Civilstatus
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Celibe (m) / Nubile (f)
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Coniugato/a
Gift
Har en man eller en hustru
Vedovo/a
Enke/enkemand
Ensamstående på grund av makens/makans död
Indirizzo
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Telefono
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
E-mail
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Website
Hjemmeside
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Scuola Elementare
Folkeskole
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Scuola Media
Gymnasium
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Scuola Media Superiore
Gymnasium
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Università
Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Asilo (solo in UK)
Børnehave
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Scuola Elementare (solo in UK)
Folkeskole
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Scuola Secondaria
Gymnasium
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Scuola Superiore (solo in UK)
Studenterkursus
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Università
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Esperienze lavorative presso...
Arbejdserfaring hos...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stagista presso...
Praktikplads hos...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Lavoro come volontario...
Frivilligt arbejde hos...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Comprensione orale e scritta buona in...
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Flydende både skriftligt og verbalt
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Conoscenze informatiche buone
Computerkyndig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Licenza / Patente di guida tipo...
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil