Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

नाम
名字
Den sökandes tilltalsnamn
कुलनाम
Den sökandes familje- eller släktnamn
जन्म दिन
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
जन्म स्थान
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
राष्ट्र
国籍
Land där den sökande är medborgare i
वैवाहिक स्थिति
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
अविवाहित
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
विवाहित
已婚
Har en man eller en hustru
विधुर/विधवा
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
पता
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
टेलीफोन नंबर
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
ई-मेल
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
वेबसाईट
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
विद्यालय
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
विद्यालय
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
महाविद्यालय
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
विश्वविद्यालय
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
बालवाड़ी
托儿所
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
विद्यालय
幼儿学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
विद्यालय
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
महाविद्यालय
中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
विश्वविद्यालय
高等中学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... में अनुभव
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
... में प्रशिक्षुता
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
... में अवैतनिक काम
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
कंप्यूटर में साक्षर
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM से परिचित
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil