Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

नाम
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
कुलनाम
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
जन्म दिन
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
जन्म स्थान
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
राष्ट्र
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
वैवाहिक स्थिति
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
अविवाहित
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
विवाहित
Married
Har en man eller en hustru
विधुर/विधवा
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
पता
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
टेलीफोन नंबर
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
ई-मेल
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
वेबसाईट
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
विद्यालय
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
विद्यालय
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
महाविद्यालय
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
विश्वविद्यालय
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
बालवाड़ी
Infant School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
विद्यालय
Junior School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
विद्यालय
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
महाविद्यालय
Sixth-Form College
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
विश्वविद्यालय
University
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
... में अनुभव
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
... में प्रशिक्षुता
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
... में अवैतनिक काम
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
कंप्यूटर में साक्षर
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
CAD / CAM से परिचित
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil