Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Evli
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Kreş
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Ana Okulu
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Ortaokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Kolej
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Üniversite
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil