Svenska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Förnamn
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Efternamn
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Födelsetid
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Födelseort
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalitet
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Civilstånd
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Ogift
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Gift
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Änkling/Änka
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
adressen
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-post
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Hemsida
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Grundskola (mellanstadiet)
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Gymnasiet
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Högskola/Universitet
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Dagis
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Förskola
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Gymnasiet
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Skola för elever i sixth form
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Universitet
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Praktikplats hos ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Volontärarbete i ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Skriver och talar ... flytande
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Datakunnig
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Jag besitter ett ...-körkort.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil