Spanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Primer nombre
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Apellido
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Fecha de nacimiento
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Lugar de nacimiento
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nacionalidad
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Soltero(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Casado(a)
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Viudo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Dirección
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Teléfono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Página Web
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Primaria
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Secundaria
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Universidad
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Secundaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Universidad
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiencia laboral en...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Pasantía en...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Trabajo voluntario en...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Buena comprensión oral y escrita de...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluidez oral y escrita en...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conocimientos de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil