Rumänska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Prenume
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Nume
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Data naşterii
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Locul naşterii
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Naţionalitate
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Stare civilă
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Necăsătorit
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Căsătorit
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Văduv
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Gimnaziu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Colegiu (la noi facultate)
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Grădiniţa (echivalent)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Ciclul primar
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Gimnaziu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Universitate
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiență de lucru la...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Internship/practică la...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Voluntariat la...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Cunoștințe PC.
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil