Portugisiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Primeiro Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Sobrenome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Data de Nascimento
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Local de Nascimento
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nacionalidade
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Estado civil
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Solteiro(a)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Casado(a)
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Viúvo(a)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Endereço
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Ensino Fundamental
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Ensino Médio
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Faculdade
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Escola Infantil
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Ensino Fundamental
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Ensino Médio
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Universidade
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiência profissional em/ no /na...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Estágio em/ no /na...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Bom conhecimento da língua ....
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluência em ....
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conhecimento de informática
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Carteira de motorista
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil