Nederländska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Voornaam
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Achternaam
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Geboortedatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Geboorteplaats
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationaliteit
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Burgerlijke staat
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Ongehuwd
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Gehuwd
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Weduwe/Weduwnaar
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefoon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Basisschool
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Junior highschool
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Middelbare school
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Hoger onderwijs
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Kleuterschool
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Basisschool
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Middelbare school
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Universiteit
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Werkervaring bij ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Stage bij ...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Vrijwilligerswerk bij ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Goede computervaardigheden
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Kennis van CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Rijbewijs categorie ...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil