Kinesiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
名字
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
婚姻状况
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
单身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
已婚
Har en man eller en hustru
χήρος/α
丧偶
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
地址
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
电话
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
电子邮箱
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
网址
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
小学
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
初中
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
高中
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
托儿所
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
幼儿学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
小学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
中学
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
高等中学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
大学
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
在...的工作经历
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
在...的实习经历
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
在...的志愿者服务工作
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
良好的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
流利的书面和口语表达能力
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
通晓计算机技能
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
出色的交流/谈判/表达能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
目前持有...驾驶执照
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil