Japanska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
名前
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
名字
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
誕生日
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
出生地
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
国籍
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
配偶者の有無
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
独身
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
既婚
Har en man eller en hustru
χήρος/α
独身
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
現住所
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
電話番号
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
メールアドレス
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
ウェブサイト
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
小学校
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
中学校
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
高等学校
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
大学
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
幼児学校
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
小学校
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
中学校
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
シックス・フォーム・カレッジ
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
大学
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
・・・・で働いた経験があります。
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
パソコンを使いこなせます。
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
・・・・の免許を保有しています。
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil