Italienska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Nome
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Cognome
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Data di nascita
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Luogo di nascita
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nazionalità
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Stato Civile
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Celibe (m) / Nubile (f)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Coniugato/a
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Vedovo/a
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Indirizzo
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Telefono
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Elementare
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Scuola Media
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Scuola Media Superiore
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Università
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Asilo (solo in UK)
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Scuola Elementare (solo in UK)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Secondaria
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Scuola Superiore (solo in UK)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Università
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Esperienze lavorative presso...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Stagista presso...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Lavoro come volontario...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Comprensione orale e scritta buona in...
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conoscenze informatiche buone
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Licenza / Patente di guida tipo...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil