Franska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
Prénom
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Nom de famille
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Date de naissance
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Lieu de naissance
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalité
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Statut marital
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Célibataire
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Marié(e)
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Veuf / veuve
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Téléphone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Courriel
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Site internet
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
École primaire
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Collège
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
Lycée
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
Université
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Classe préparatoire
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
École primaire
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Collège
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Lycée
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
Université
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Stage chez...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Stage chez...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Volontariat chez...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
... lu, écrit, parlé
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
... lu, écrit, parlé couramment
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Initié à l'informatique
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Titulaire du permis B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil