Engelska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Όνομα
First Name
Den sökandes tilltalsnamn
Επίθετο
Surname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Ημερομηνία γέννησης
Date of Birth
Den sökandes födelsedatum och -år
Τόπος Γέννησης
Place of Birth
Namnet på stället där den sökande föddes
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationality
Land där den sökande är medborgare i
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Ελεύθερος/η
Single
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Παντρεμένος/η
Married
Har en man eller en hustru
χήρος/α
Widowed
Ensamstående på grund av makens/makans död
Διεύθυνση
Address
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Τηλέφωνο
Phone
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Ιστοσελίδα
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
Δημοτικό Σχολείο
Elementary School
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Γυμνάσιο
Middle School
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Λύκειο
High School
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Πανεπιστήμιο
College
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Νηπιαγωγείο
Infant School
Svenska barnomsorgen innan skolgång
Νηπιαγωγείο
Junior School
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
Δημοτικό Σχολείο
Secondary School
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Γυμνάσιο
Sixth-Form College
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Λύκειο
University
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Πανεπιστήμιο
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Εργασιακή εμπειρία για...
Work experience at…
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Πρακτική άσκηση για...
Internship at…
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Εθελοντική εργασία για...
Voluntary work at…
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Good understanding of both written and spoken…
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluency in both written and spoken…
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Computer literate
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Άδεια οδήγησης τύπου...
Currently holding a full…driver's license.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil