Tyska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Vorname
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Nachname
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Geburtsdatum
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Geburtsort
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Staatsangehörigkeit
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Familienstand
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
ledig
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
verheiratet
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
verwitwet
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adresse
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
Email
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Grundschule
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Mittelstufenschule
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Oberstufenschule
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Hochschule
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Vorschule
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Grundschule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
weiterführende Schule
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Oberstufenkolleg
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Universität
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Arbeitserfahrung bei...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Praktikum bei...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
... fließend in Wort und Schrift
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
gute Computer-Kenntnisse
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kenntnisse in CAD / CAM
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Führerschein Klasse...
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil