Turkiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Ad
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Soyad
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Doğum Tarihi
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Doğum Yeri
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Tabiyeti
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Medeni Hali
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Bekar
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Evli
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Dul
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adres
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-Posta
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Web sitesi
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
İlkokul
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Ortaokul
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Lise
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Kolej
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Kreş
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Ana Okulu
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
İlkokul
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Ortaokul
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Kolej
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
... konusunda tecrübeli
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
...'da stajyerlik
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
...'da gönüllü çalışma
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Bilgisayar konusunda yetkin
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ile aşinalık
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
... tipi sürücü belgesi sahibi
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil