Tjeckiska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Křestní jméno
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Příjmení
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Datum narození
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Místo narození
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Národnost
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Rodinný stav
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Svobodný(á)
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Ženatý/Provdaná
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Ovdovělý(á)
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Základní škola
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Základní škola, 2. stupeň
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Střední škola
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Vysoká škola
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Jesle
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Přípravná škola
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Základní škola, 1. stupeň
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Střední škola
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Vyšší střední škola
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Pracovní zkušenost v ...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Stáž v...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Dobrovolnická práce v...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Dobrá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Plynulá znalost slovem i písmem
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Počítačově gramotný
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Znalost CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Řidičský průkaz B
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil