Ryska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Имя
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Фамилия
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Дата рождения
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Место рождения
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Гражданство
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Семейное положение
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
холост/незамужем
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Женат/замужем
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Вдовец/вдова
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Адрес
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Телефон
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-Mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Сайт
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Начальная школа
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Средняя школа
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Старшая школа
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
университетский колледж
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Ясли
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Детский сад
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Начальная школа
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Средняя школа
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Техникум/лицей
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Опыт работы в...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Стажировка в...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Волонтерская практика в ...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Хорошо владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Свободно владею (устный, письменный)
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Со знанием компьютера
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Со знанием CAD / CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil