Rumänska | Fraser - Ansökan | Meritförteckning/CV

Följebrev | Meritförteckning/CV | Referensbrev

Meritförteckning/CV - Personuppgifter

Prénom
Prenume
Den sökandes tilltalsnamn
Nom de famille
Nume
Den sökandes familje- eller släktnamn
Date de naissance
Data naşterii
Den sökandes födelsedatum och -år
Lieu de naissance
Locul naşterii
Namnet på stället där den sökande föddes
Nationalité
Naţionalitate
Land där den sökande är medborgare i
Statut marital
Stare civilă
Den sökandes nuvarande relationsstatus
Célibataire
Necăsătorit
Inte gift (men kan ha ett förhållande)
Marié(e)
Căsătorit
Har en man eller en hustru
Veuf / veuve
Văduv
Ensamstående på grund av makens/makans död
Adresse
Adresa
Uppgifter om var den sökande för tillfället bor
Téléphone
Telefon
Telefonnumret på vilket den sökande nås
Courriel
E-mail
Den sökandes aktuella e-postadress
Site internet
Website
Adressen till den sökandens personliga hemsida eller företagswebbplats

Meritförteckning/CV - Utbildning

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standard format för att lista din utbildning (USA)
École primaire
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Den lägsta nivån av skola som ger formell undervisning för barn mellan sex och elva år (USA )
Collège
Gimnaziu
Skola mellan grundskolan och gymnasiet för barn mellan elva och fjorton år (USA )
Lycée
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Skola efter mellanstadiet för barn i åldrarna fjorton till arton år (USA)
Université
Colegiu (la noi facultate)
Namn för examen på högskolenivå (USA)
Classe préparatoire
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Svensk skolning för barn i åldrarna fyra till sex år
École primaire
Grădiniţa (echivalent)
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sex till femton år
Collège
Ciclul primar
Svensk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till nitton år
Lycée
Gimnaziu
Brittisk utbildning för ungdomar i åldrarna sexton till arton år. Har som syfte att förbättra betyg för att söka vidare.
Université
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Brittisk motsvarighet till svenskt universitet/högskola

Meritförteckning/CV - Arbetslivserfarenhet

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Ett exempel på det vanligaste sättet att lista sin yrkesbakgrund
Stage chez...
Experiență de lucru la...
Används för att ange ett jobb som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde
Stage chez...
Internship/practică la...
Används för att ange tillfälligt arbete som du haft för att få insikt eller kunskap inom ett visst arbetsområde. Termen används ofta för arbete som utförts utomlands under en viss period
Volontariat chez...
Voluntariat la...
Används för att ange oavlönat arbete, vanligtvis utfört för att hjälpa utsatta

Meritförteckning/CV - Övriga kvalifikationer

... lu, écrit, parlé
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Används för att ange att den sökande har en realativt god kompetensnivå i ett språk
... lu, écrit, parlé couramment
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Används för att ange att den sökande talar ett visst språk flytande
Initié à l'informatique
Cunoștințe PC.
Används för att indikera att den sökande kan använda alla grundläggande datafunktioner
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Används för att ange att den sökande är bra på att kommunicera / förhandla / presentera
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Används för att ange att den sökande har god kunskap i användningen av alla Microsoft Office-program samt av HMTL-kod
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Används för att ange att den sökande har erfarenhet av ordbehandlings-, kalkyl-, databas- och presentationsprogram
Familiarisé avec DAO /CFAO
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Används för att ange att den sökande kan använda design programvara
Titulaire du permis B
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Används för att ange att den sökande lagligt har lov att köra bil